Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Studia podyplomowe pod Patronatem Honorowym Prezesa URE

W tym roku akademicki rozpoczęła się druga edycja studiów podyplomowych: Prawo i Procedury Administracyjne w Energetyce, organizowanych przez Wydział Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku.

Studia przeznaczone są dla pracowników spółek sektora elektroenergetycznego, ciepłownictwa i gazownictwa stosujących przepisy Prawa Energetycznego oraz absolwentów studiów wyższych planujących zajmować się tą dziedziną w pracy zawodowej. Mają na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do realizowania obowiązków zawodowych zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcie objął Patronatem Honorowym Prezes URE Marek Woszczyk.

Wszystkim uczestnikom studiów podyplomowych Prawo i Procedury Administracyjne w Energetyce Prezes URE życzy powodzenia w pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu umiejętności, które pozwolą wypełniać powierzone i obowiązki zawodowe w oparciu o ścisłe przestrzeganie prawa i działanie zgodnie z przyjętymi regulacjami.

Data publikacji : 26.09.2013

Opcje strony

do góry