Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

V Forum Ekoenergetyczne Polkowice 2013

12-13 września 2013 r., Polkowice

Prezes URE, Marek Woszczyk, objął Patronatem Honorowym organizowane po raz piąty Forum Ekoenrgetyczne w Polkowicach.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń i informacji na temat możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem prezentacji technologii w zakresie budownictwa energooszczędnego.

Adresatami wydarzenia są przedstawiciele środowisk samorządowych, rolnicy, ekolodzy, a także uczniowie i nauczyciele. Ważnym założeniem organizowanego przedsięwzięcia jest również edukacja młodzieży w zakresie OZE, w tym promowanie postaw ekologicznych.

Więcej informacji na temat V Forum Ekoenergetycznego w Polkowicach znajduje się na stronie: www.forumekoenergetyczne.pl/program1.pdf.

Data publikacji : 03.09.2013

Opcje strony

do góry