Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko-Niemieckie Forum Energetyki Słonecznej

7 czerwca 2013 r., Ostoja

Przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezesa URE.

Forum organizowane jest w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Europejskie Słonecznych Dni”. Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wykorzystania energii słonecznej w obiektach po polskiej i niemieckiej stronie granicy.

W trakcie wydarzenia wskazane zostaną m.in. dotychczasowe doświadczenia eksploatacyjne, źródła finansowania i rozwiązania legislacyjne w zakresie wytwarzania energii przy zastosowaniu technologii fotowoltaicznej.

Przedsięwzięcie kierowane jest do przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów i administracji publicznej z Polski i Niemiec.

Organizatorami Forum są: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Szczecinie.

Data publikacji : 03.06.2013

Opcje strony

do góry