Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/5292,Cykl-konferencjidebat-Inteligentny-odbiorca-w-inteligentnej-sieci-czyli-dlaczego.html
2022-08-10, 07:08

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Cykl konferencji/debat: „Inteligentny odbiorca w inteligentnej sieci czyli dlaczego potrzebne są w Polsce inteligentne sieci energetyczne”

Marzec-wrzesień 2013 r., Warszawa

Organizowany przez spółkę Procesy Inwestycyjne Sp. z o. o. cykl konferencji i debat pod hasłem „Inteligentny odbiorca w inteligentnej sieci czyli dlaczego potrzebne są w Polsce inteligentne sieci energetyczne” ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat konieczności inwestowania w inteligentne sieci energetyczne (Smart Grids i Smart Metering).

Podczas spotkań prezentowane będą korzyści wynikające ze świadomego zarządzania zużyciem energii przez konsumentów, a także przedstawione zostaną technologie wspierające działalność prosumencką, system rozliczania zużycia energii oraz możliwości wsparcia rozwoju Smart Grids w Polsce.

Cykl konferencji i debat adresowany jest do reprezentantów środowisk związanych m.in. z sektorem energetycznym, gazowym, ciepłownictwem i ochroną środowiska oraz do polityków i dziennikarzy.

Przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie: www.proinwestycje.pl.

Data publikacji : 21.05.2013

Opcje strony