Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/5254,Konferencja-Racjonalna-gospodarka-Cieplem-Sieciowym-uwarunkowania.html
2022-08-08, 03:54

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Racjonalna gospodarka Ciepłem Sieciowym - uwarunkowania”

14-15 maja 2013 r., Zakopane

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki objął Patronatem Honorowym konferencję pod nazwą „Racjonalna gospodarka Ciepłem Sieciowym - uwarunkowania”, organizowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp. z o. o.

Celem konferencji jest integrowanie podmiotów związanych z ciepłownictwem, ukierunkowane na budowanie nowoczesnego systemu ciepłowniczego w Rzeszowie. Przedsięwzięcie zakłada także propagowanie i prezentację nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w ciepłownictwie, promocję inicjatyw proekologicznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu prawa energetycznego.

Konferencja kierowana jest przede wszystkim do odbiorców ciepła systemowego, projektantów instalacji sanitarnych, architektów, pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej - Zakładu Ciepłownictwa i Klimatyzacji Wydziału Budownictwa Inżynierii Środowiska oraz instytucji związanych z branżą energetyczną.

Data publikacji : 09.05.2013

Opcje strony