Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/5238,XV-Ogolnopolskie-Dni-Mlodego-Elektryka.html
2022-08-10, 07:48

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XV Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka

25 - 28 kwietnia 2013 r., Warszawa

Prezes URE, Marek Woszczyk, objął Patronatem Honorowym XV edycję wydarzenia pod nazwą „Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka”.

W ramach przedsięwzięcia odbędzie się konferencja mająca na celu pogłębienie wiedzy młodych elektryków na temat energetyki rozproszonej i nowoczesnych technologii stosowanych w oświetleniu. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną m.in. nowe trendy i technologie w elektrotechnice.

Adresatami przedsięwzięcia są studenci kierunków elektrycznych.

Wydarzenie ma charakter międzynarodowy. Do udziału w tegorocznych obchodach zaproszeni zostali przedstawiciele uczelni z Francji, Niemiec oraz Rosji.

Organizatorem XV Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka jest Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie: www.sep.com.pl/aktualnosci/odme_2013.htm

Data publikacji : 23.04.2013

Opcje strony