Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska Konferencja „Infrastruktura i ochrona środowiska w sektorze energetycznym”

16-17 kwietnia 2013 r., Poznań

Prezes URE, Marek Woszczyk, objął Patronatem Honorowym Ogólnopolską Konferencję „Infrastruktura i ochrona środowiska w sektorze energetycznym”, organizowaną przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań.

Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie platformy dyskusji na temat realiów oraz przyszłości europejskiego i krajowego rynku energii.

Adresatami konferencji są prawnicy specjalizujący się w prawie energetycznym, przedstawiciele instytucji państwowych i administracji publicznej, członkowie środowiska akademickiego, samorządu terytorialnego i zawodowego oraz studenci.

Realizacja przedsięwzięcia służyć ma także m.in. rozpowszechnianiu wiedzy w zakresie energetyki wśród środowiska studenckiego i branży prawniczej.

Data publikacji : 11.04.2013

Opcje strony

do góry