Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/5140,Seminarium-O-prawie-energetycznym.html
2022-08-08, 03:27

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium „O prawie energetycznym”

19.02.-16.04.2013 r., UW

Prezes URE, Marek Woszczyk, objął Patronatem Honorowym serię wykładów i spotkań organizowanych pod hasłem „O prawie energetycznym” przez Interdyscyplinarne Koło Naukowe Prawo i Energetyka na Uniwersytecie Warszawskim.

Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest poszerzenie wiedzy uczestników seminarium na temat prawa energetycznego.

Przedsięwzięcie adresowane jest do studentów III i IV roku prawa.

W ramach seminarium odbędzie się 8 spotkań po 90 minut.

Data publikacji : 05.03.2013

Opcje strony