Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Debata: „Energetyka prosumencka - co to oznacza dla odbiorcy energii i spółek dystrybucyjnych?”

28 lutego 2013 r., Warszawa

Prezes URE, Marek Woszczyk objął Patronatem Honorowym debatę, organizowaną przez Społeczną Radę ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Stowarzyszenie na rzecz Efektywności - ETA.

Celem przedsięwzięcia jest zainicjowanie dyskusji na tematy związane z energetyką prosumencką w kontekście rozwoju odnawialnych źródeł energii. Przedmiotem debaty będą następujące zagadnienia, m.in.: rozproszone źródła kogeneracyjne jako element smart grid, sieci inteligentne, systemy wsparcia działań niskoemisyjnych uwzględniające OZE, CHP, systemy hybrydowe łączące OZE z LPG, paliwa niskoemisyjne i efektywność energetyczną.

Przedsięwzięcie adresowane jest do specjalistów z branży energetycznej, przedstawicieli świata nauki, administracji, polityki i biznesu.

Zgodnie z intencją organizatorów, realizacja przedsięwzięcia ma przyczynić się do wzrostu świadomości uczestników spotkania na temat kształtu rynku energii w krajach członkowskich Unii Europejskiej i kierunków zmian uwzględniających wdrożenie polityki energetyczno-klimatycznej.

Szczegółowe informacje na temat debaty są dostępne na stronie: www.proinwestycje.pl.

Data publikacji : 12.02.2013

Opcje strony

do góry