Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

V Forum Gospodarcze TIME

25 lutego 2013 r., Warszawa

Prezes URE, Marek Woszczyk, objął Patronatem Honorowym V edycję Forum Gospodarczego TIME, organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT).

Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie związane z rozwojem telekomunikacji i energetyki połączonych synergią inwestycji w infrastrukturę sieci inteligentnych (Smart Grids) i NGN, tworzeniem usług M2M, budową modeli biznesowych dla energetyki obywatelskiej i wieloma innymi zadaniami wynikającymi ze strategii energetycznej. 

Przedmiotem dyskusji uczestników Forum będą tematy dotyczące m.in. korzyści wynikających ze zintegrowanego rozwoju infrastruktury sieciowej energetyki i telekomunikacji, koncepcji usług „multi-play” czy racjonalizacji kosztów mikroinstalacji energetycznych.

Wśród zasadniczych celów spotkania organizatorzy wymieniają: wypracowanie polskiej specjalności produktowo-usługowej, polegającej na koncentracji zakładów produkujących na rzecz energetyki rozproszonej i inteligentnej (smart grid), przedstawienie potencjału rozwojowego tkwiącego w uczestnictwie we wspólnych projektach badawczo-wdrożeniowych czy umożliwienie wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań na miarę potrzeb regionalnej społeczności. 

Forum Gospodarcze TIME skierowane jest do najwyższej kadry zarządzającej firm z branży telekomunikacyjnej, energetycznej i elektronicznej  oraz do środowiska naukowego, a także do przedstawicieli władzy wykonawczej, ustawodawczej i samorządowej.

Więcej informacji n temat wydarzenia znajduje się pod adresem: www.fgtime.pl.

Data publikacji : 04.02.2013
Data modyfikacji : 05.02.2013

Opcje strony

do góry