Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XI Konferencja „Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’12”

20-23 listopada 2012 r., Wisła

XI Konferencja „Systemy Informatyczne w energetyce SIwE’12” ma na celu prezentację rozwiązań wykorzystywanych w energetyce zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań smart grid. Założeniem Organizatora jest wymiana poglądów między poszczególnymi OSD na temat sukcesów i zagrożeń, które mogą pojawić się w związku z realizacją koncepcji smart grid w Polsce. W tym kontekście zostaną przedstawione doświadczenia zagraniczne, a także najnowocześniejsze urządzenia i systemy informatyczne oferowane przez dostawców rozwiązań smart grid.

Przedsięwzięcie adresowane jest do przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych, które działają w obszarze wytwarzania, dystrybucji, przesyłu i obrotu energią elektryczną oraz do środowisk naukowych, dostawców sprzętu i rozwiązań IT.

Konferencja SIwE to cykliczne przedsięwzięcie organizowane od 10 lat przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, które porusza kwestie dotyczące wdrożeń w energetyce zawodowej.

Tegoroczną edycję konferencji objął Patronatem Prezes URE, Marek Woszczyk.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie internetowej www.ptpiree.pl

Data publikacji : 12.10.2012

Opcje strony

do góry