Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Studia Podyplomowe - Prawo i Procedury Administracyjne w Energetyce

Rok akademicki 2012/1013, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Prezes URE, Marek Woszczyk, objął Honorowym Patronatem Studia Podyplomowe Prawo i procedury Administracyjne w Energetyce, organizowane w roku akademickim 2012/2013 przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Studia adresowane są do pracowników spółek sektora elektroenergetycznego, ciepłownictwa i gazownictwa, którzy stosują przepisy ustawy - Prawo energetyczne oraz wypełniają zadania wskazane przez Urząd Regulacji Energetyki. Jednocześnie oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza kierunków: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, europeistyka, którzy w przyszłości planują zajmować się kwestiami związanymi z realizacją ustawy - Prawo energetyczne.

Przedsięwzięcie ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności, pomocnych przy wypełnianiu obowiązków zawodowych zgodnie z przepisami regulacji krajowego i wspólnotowego prawa energetycznego. Założeniem organizatorów studiów jest także podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników spółek sektora elektroenergetycznego, ciepłownictwa i gazownictwa, którzy stosują w praktyce przepisy ustawy - Prawo energetyczne.

Więcej informacji na stronie www.prawo.uwb.edu.pl.

Data publikacji : 12.09.2012
Data modyfikacji : 11.10.2012

Opcje strony

do góry