Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sympozjum „Gazownictwo w dobie zmian”

13-15 stycznia 2023 r. Zakopane

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli urzędów centralnych, wyższych uczelni technicznych, instytutów badawczych, specjalistów, ekspertów  i przedstawicieli branży energetycznej.

Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń, poglądów i informacji pomiędzy uczestnikami wydarzenia oraz pozyskanie wiedzy nt. nowych technologii, zeroemisyjności i najaktualniejszych regulacji dotyczących unijnej polityki klimatycznej.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Izba Gospodarcza Gazownictwa.

Więcej na stronie Organizatora: Strona główna | Izba Gospodarcza Gazownictwa (igg.pl)

Data publikacji : 09.01.2023

Opcje strony

do góry