Nawigacja

IV Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki pt. „Źródła energii w dobie kryzysu i ich finansowanie”

28 listopada 2022 r. Katowice

Wydarzenie kierowane jest m.in. do rzeczników konsumentów, pracowników naukowych oraz pracowników instytucji zajmujących się ochroną konsumentów.

Celem wydarzenia jest wskazanie rozwiązań prawnych i ekonomicznych adekwatnych do sytuacji narastającego kryzysu energetycznego oraz możliwości pozyskania źródeł bezpiecznego finansowania z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorców i konsumentów. Stworzenie płaszczyzny dla teoretycznych i praktycznych rozważań środowisk naukowych, podmiotów działających na rzecz konsumentów oraz przedsiębiorców.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów.

Więcej na stronie Organizatora: www.rzecznicy.konsumentow.eu 

Data publikacji : 24.10.2022
Data modyfikacji : 04.11.2022

Opcje strony

do góry