Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/10481,XVIII-Targi-Energii.html
20.05.2024, 13:42

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XVIII Targi Energii

29 – 30 września 2022 r., Jachranka k/Warszawy

Wydarzenie kierowane jest do wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej i gazu.

Celem wydarzenia jest możliwość wymiany poglądów na temat rynku energii elektrycznej i gazu, szczególnie cen energii elektrycznej, zmiany modelu rynku (w tym wdrożenie CSiRE), możliwości finansowania inwestycji, nowych trendów , zagadnień cenowych oraz wypracowanie propozycji działań dostosowawczych na tle obecnej sytuacji makroekonomicznej.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Towarzystwo Obrotu Energią wraz z Izbą Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

Więcej na stronie Organizatora:  https://www.targienergii.pl/

Data publikacji : 11.08.2022

Opcje strony