Nawigacja

Ogólnopolski konkurs Samorząd Przyjazny Energii

18 lipca – 16 września 2022 r., zasięg ogólnopolski

Wydarzenie kierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie operatorów elektroenergetycznych.

Celem wydarzenia jest promocja współpracy pomiędzy operatorami sieci energetycznych a samorządami, która może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w miastach i gminach.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Więcej na stronie Organizatora: http://www.konkurs.ptpiree.pl/

Data publikacji : 04.07.2022

Opcje strony

do góry