Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Pomiary i Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych”

7-8 czerwca 2022 r. Kołobrzeg

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli spółek energetycznych, środowisk naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych, biur projektowych, producentów i dystrybutorów aparatury kontrolno-pomiarowej.

Celem wydarzenia jest  poszerzenie wiedzy i wymiana dowiadczeń spółek energetycznych z ośrodkami naukowymi.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Więcej na stronie Organizatora:  http://pomiary.ptpiree.pl/strona-glowna

Data publikacji : 23.05.2022
Data modyfikacji : 21.06.2022

Opcje strony

do góry