Nawigacja

VIII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

27-29 czerwca 2022 r., Łódź

Wydarzenie kierowane jest do ekspertów i praktyków branży energetycznej, przedstawicieli Parlamentu, urzędów centralnych, uczelni, instytutów badawczych
i stowarzyszeń technicznych oraz przedstawicieli przedsiębiorstw branżowych.

Celem Kongresu jest wypracowanie nowej strategii działań dla rynku gazu w Polsce
w zmieniających się warunkach geopolitycznych oraz postulatów i rozwiązań dla uzyskania stabilności i bezpieczeństwa systemu gazowego oraz niezależności energetycznej państwa.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej na stronie Organizatora: https://www.igg.pl/node/498

Organizatorem jest: Izba Gospodarcza Gazownictwa.

Data publikacji : 13.06.2022

Opcje strony

do góry