Nawigacja

Kampania Edukacujno-Informacyjna TOE. Dobra energia w dobrym towarzystwie

marzec - czerwiec 2022 r., o zasięgu ogólnopolskim

Wydarzenie kierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych możliwością bezpiecznej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i gazu.

Celem wydarzenia jest szerzenie wiedzy w zakresie świadomego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej i gazu oraz możliwości odstąpienia od umowy zawartej pośpiesznie lub nieświadomie. Zwiększenie wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci internetowej, a także propagowanie zachowań ekologicznych.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Towarzystwo Obrotu Energią.

Więcej na stronie Organizatora:  https://www.toe.pl/pl/kampania-edukacyjna

Data publikacji : 22.02.2022

Opcje strony

do góry