Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/10120,8edycja-Konkursu-dla-mediow-Platynowe-Megawaty.html
2023-05-30, 16:30

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

8.edycja Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”

marzec - czerwiec 2022 r., o zasięgu ogólnopolskim

Wydarzenie kierowane jest do dziennikarzy z mediów ogólnopolskich, regionalnych i branżowych, którzy przybliżają czytelnikom tematy związane z sektorem energetycznym, przestrzegając zasad etyki i obiektywizmu.

Celem wydarzenia jest promocja rzetelnego dziennikarstwa, rozwijanie debty publicznej oraz edukacja mediów z zakresu energetyki, gazownictwa i OZE.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Towarowa Giełda Energii.

Więcej na stronie Organizatora:  https://tge.pl/Konkurs

Data publikacji : 22.02.2022

Opcje strony