Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/10119,Kongres-Energetyki-Przyszlosci-2021-KEP-2021.html
16.06.2024, 19:56

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kongres Energetyki Przyszłości 2021 - KEP 2021

30 marca - 1 kwietnia 2022 r., Toruń oraz on-line

Wydarzenie kierowane jest do do szerokiego grona odbiorców, osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z sektorem energetycznym oraz ekologią, w tym zarówno teoretyków jak i praktyków, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli uniwersytetów i innych jednostek naukowo badawczych, osób fizycznych oraz prawnych prowadzących działalność związaną z energetyką, środowisk samorządowych, fundacji i stowarzyszeń zajmujących się energetyką oraz promowaniem zrównoważonego rozwoju, studentów prawa i kierunków pokrewnych, ekonomii, kierunków technicznych, oraz wszystkich innych zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, transformacją energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii.

Celem wydarzenia jest wypracowanie, w oparciu o poruszone podczas Kongresu tematy, modelowego rozwiązania dla sektora energetycznego i przekazanie go jak najszerszemu gronu odbiorców.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest: Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Więcej na stronie Organizatora: https://zeop.pl/kep/

Data publikacji : 22.02.2022

Opcje strony