Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/4773,Patronaty.html
18.07.2024, 05:59

Patronaty

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki obejmuje Patronatem Honorowym konferencje, seminaria, konkursy i inne przedsięwzięcia z zakresu spraw związanych z regulacją gospodarki paliwami i energią, funkcjonowaniem poszczególnych sektorów energetyki, promowaniem konkurencji na rynku energetycznym, aspektami prawnymi, organizacyjnymi i ustrojowymi działania regulatora.


Zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami, które dotychczas zostały objęte Patronatem Honorowym Prezesa URE oraz regulaminem przyznawania patronatów.

Data publikacji : 11.09.2012
Data modyfikacji : 30.07.2019

Opcje strony