Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/konferencje/9475,Prezes-URE-o-transformacji-energetycznej-podczas-Ogolnopolskiego-Szczytu-Gospoda.html
14.07.2024, 04:15

Prezes URE o transformacji energetycznej podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego

5 października 2020 r. Rafał Gawin wziął udział w panelu Energetyka, zorganizowanym w ramach 6. Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Lublinie. W dyskusji na temat rozwoju i zmian zachodzących w jednym z kluczowych dla polskiej gospodarki sektorze uczestniczyli ministrowie, parlamentarzyści oraz reprezentanci kluczowych spółek energetycznych.

Głównym tematem rozmów była polityka energetyczno-klimatyczna oraz związana z nią transformacja sektora energetycznego. Prezes URE odpowiadał na pytania dotyczące rozwoju polskiego rynku energii i wpływu transformacji na ceny energii.

- W tym roku ceny energii znacząco spadły ze względu na sytuację gospodarczą i epidemiczną, i spowodowany nią spadek popytu na energię. Jednak obserwujemy, że ostatnio to zapotrzebowanie rośnie – powiedział Rafał Gawin, Prezes URE. - Rynek w dużej mierze zdyskontował nowy mechanizm, jakim jest rynek mocy. Mechanizm ten mityguje ryzyko dużych wahań cen. Część opłat za energię zostanie od nowego roku przeniesiona do nowego składnika, jakim będzie opłata mocowa. Wydaje się, że ceny samej energii elektrycznej będą zbliżone do tych notowanych w bieżącym roku. 

Prezes URE zwrócił uwagę na potencjał, jaki transformacja niesie dla sektora ciepłowniczego.

- Transformacja w ciepłownictwie będzie miała wpływ na transformację całej energetyki: przyczyni się do produkcji energii elektrycznej na rynkach lokalnych, która będzie stanowiła pewien zasobnik bilansowania zapotrzebowania na poziomie lokalnym.

Regulator odniósł się także do kwestii obliga giełdowego, które zostało wprowadzone by zachęcić uczestników rynku do korzystania z obrotu giełdowego.

- Obligo jest potrzebne, ponieważ umożliwia rozwój transparentnego rynku i stanowi obiektywny punkt odniesienia. W tej chwili przez giełdę przechodzi blisko 60 proc. produkowanej energii  – powiedział.

Uczestnicy rynku, na równych prawach, mają szeroki dostęp do różnych form sprzedaży energii elektrycznej oraz dostęp do informacji dotyczących wolumenów i cen, po jakich kontraktowana i sprzedawana na rynku hurtowym jest energia elektryczna.

Tegoroczny Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy (OSG 2020) w Lublinie odbywa się pod hasłem: Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”. Pierwszego dnia dyskusje panelowe zdominowała tematyka inwestycyjna, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa gospodarczego, energetycznego i finansowego jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego.

 

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Głośniewska           
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

Data publikacji : 05.10.2020

Opcje strony