Nawigacja

Wieloosobowe Stanowisko do spraw Współpracy Międzynarodowej

Wieloosobowe Stanowisko do spraw Współpracy Międzynarodowej realizuje zadania mające na celu koordynowanie współpracy z zagranicznymi instytucjami i organizacjami regulacyjnymi (w tym szczególnie z agencją ACER, stowarzyszeniami CEER i ERRA, urzędami regulacyjnymi) oraz innymi podmiotami zagranicznymi w dziedzinach objętych zakresem działania Prezesa URE.

Do zadań Wieloosobowego Stanowiska do spraw Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:

  • koordynacja bieżących bilateralnych i wielostronnych kontaktów zagranicznych Prezesa URE,
  • utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi instytucjami regulacyjnymi oraz z innymi podmiotami zagranicznymi działającymi w dziedzinach objętych zakresem działania Prezesa,
  • uczestnictwo w pracach i koordynowanie przygotowania zbiorczych analiz i opracowań na temat realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu zadań Prezesa URE wynikających z bieżącego uczestnictwa w pracach CEER, ACER oraz ERRA,
  • monitorowanie postępowań prowadzonych przez Komisję Europejską dotyczących energetyki w Polsce i reprezentowanie Urzędu w tych sprawach,
  • koordynowanie procesu zawierania przez Prezesa umów z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • monitorowanie sytuacji na europejskim rynku energetycznym i upowszechnianie wiedzy na ten temat wśród pracowników Urzędu,
  • monitorowanie prawidłowej implementacji do prawa polskiego dyrektyw unijnych,
  • przygotowywanie stanowisk, opinii i rekomendacji w ramach prowadzonej przez Prezesa URE współpracy międzynarodowej.
                   Adres:

00-869 Warszawa
ul. Towarowa 25a

tel.: 22 487 58 58
fax: 22 378 12 93
e-mail: swm@ure.gov.pl
Data publikacji : 02.06.2021
Data modyfikacji : 01.09.2023

Opcje strony

do góry