Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/departamenty/6674,Stanowisko-do-Spraw-Audytu-Wewnetrznego.html
13.04.2024, 05:51

Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego

Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego jest w szczególności odpowiedzialne za:

  • opracowanie rocznego planu audytu,
  • sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu,
  • przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z planem audytu, a w przypadkach uzasadnionych poza planem audytu,
  • monitorowanie wdrożenia zaleceń audytu oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających,
  • wykonywanie czynności doradczych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania URE.
Adres:

00-869 Warszawa
ul. Towarowa 25a

Audytor Wewnętrzny: Adrianna Rotuska-Hryniów
fax: 22 378 11 35
Data publikacji : 19.02.2013
Data modyfikacji : 13.03.2024

Opcje strony