Nawigacja

Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych jest w szczególności odpowiedzialne za:

  • zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
  • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne,
  • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,
  • opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w URE,
  • opracowanie instrukcji dotyczących sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
    o klauzuli „zastrzeżone" oraz „poufne”, w komórkach organizacyjnych URE,
  • prowadzenie, we współpracy z Biurem Dyrektora Generalnego, kontroli zastosowania środków technicznych i organizacyjnych, określonych w polityce bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenie Kancelarii Niejawnej,
  • prowadzenie w URE spraw obronnych.
Adres:

00-869 Warszawa
ul. Towarowa 25a

    Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych: Marek Miękus
   
   
   
Data publikacji : 19.02.2013
Data modyfikacji : 13.03.2024

Opcje strony

do góry