Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Energia elektryczna: Regulator cofnął koncesję spółce MEON Energy (dawniej Utylis)

29 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, który uprawomocnił decyzję Prezesa URE z 25 kwietnia 2018 r. cofającą spółce koncesję na obrót energią elektryczną[1].

Możliwość cofnięcia koncesji wynika wprost z przepisów Prawa energetycznego[2]. W tym przypadku decyzja Prezesa URE uzasadniona jest niedysponowaniem przez koncesjonariusza środkami finansowymi w wielkości, która gwarantuje prawidłowe wykonywanie działalności bądź brakiem udokumentowania możliwości pozyskania takich środków.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami[3], MEON Energy powinna niezwłocznie poinformować swoich odbiorców o wydaniu przez Prezesa URE decyzji cofającej koncesję oraz o jej skutkach. Odbiorcy, z którymi spółka zawarła umowy na sprzedaż energii elektrycznej, muszą zostać poinformowani o terminie, w którym usługa sprzedaży przestanie być świadczona (jeśli data ta jest znana lub możliwa do ustalenia).

Prezes URE prowadzi stały monitoring rynku, a w uzasadnionych przypadkach ostrzega konsumentów m.in. informując o przedsiębiorcach, wobec których toczą się postępowania w sprawie odebrania koncesji.

Wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym w okresie ostatnich trzech lat cofnięta została koncesja, wraz z podaniem podstawy i daty wydania takiej decyzji, dostępny jest na stronie URE: https:/rejestry.ure.gov.pl

 

Warto wiedzieć:


[1] Koncesja wydana została decyzją Prezesa URE z 8 stycznia 2014 r.

[2] Art. 41 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 r. poz. 1642).

[3] Art. 5 ust. 14 ustawy Prawo energetyczne.

Data publikacji : 03.11.2021
Data modyfikacji : 16.01.2023

Opcje strony

do góry