Nawigacja

ACER konsultuje zmianę metody wyceny energii bilansującej w UE

Do 10 listopada br. Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) zbiera opinie uczestników rynku dotyczące propozycji zmiany metody wyceny energii bilansującej i międzyobszarowych zdolności przesyłowych wykorzystywanych do celów wymiany energii bilansującej lub obsługi procesu kompensowania niezbilansowań zgodnie z rozporządzeniem KE  ustanawiającym wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej.

Konsultacjom podlegają propozycje zmian, jakie zostały zgłoszone Agencji w sierpniu 2021 r. przez operatorów systemów przesyłowych (OSP) oraz propozycje modyfikacji, których wprowadzenie rozważa Agencja.

Wszystkie zainteresowane podmioty zachęcamy do udziału w konsultacjach.

***

  • Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) jest unijną agencją z siedzibą w Lublanie. Została utworzona na mocy rozporządzenia 713/2009, które wchodzi w skład tzw. trzeciego pakietu energetycznego. ACER działa od marca 2011 roku.
  • Współpraca organów regulacyjnych realizowana jest głównie za pośrednictwem Rady Regulatorów ACER oraz w ramach grup roboczych i zespołów zadaniowych, które wspierają Agencję w pracach na rzecz utworzenia wewnętrznego rynku energii. Działania Agencji ukierunkowane są przede wszystkim na integrację rynków krajowych w jeden wspólny unijny rynek energii. Celem jest koordynacja i wspieranie współpracy krajowych organów regulacyjnych.
  • Od marca br. Prezes URE jest Wiceprzewodniczącym Rady Regulatorów ACER, a zaangażowanie w prace Agencji jest stałym elementem międzynarodowej aktywności Urzędu Regulacji Energetyki.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

Data publikacji: 19.10.2021
Data modyfikacji: 19.10.2021

Opcje strony

do góry