Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia cena energii elektrycznej na rynku pozagiełdowym w trzecim kwartale 2021 najwyższa od dekady, a wolumen najniższy

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych[1] (tzw. kontrakty OTC - over the counter - czyli zawierane na rynku pozagiełdowym) w trzecim kwartale 2021 roku wyniosła 275,76 zł/MWh[2] i była najwyższą od dziesięciu lat.

Rys. 1. Średnia kwartalna cena energii elektrycznej w kontraktach OTC (dwustronnych) zawieranych w trzecich kwartałach lat 2011 - 2021 r. [zł/MWh]

Źródło: opracowanie URE na podstawie Tabeli.

Istotny wpływ na poziom ceny mają kontrakty zawierane z dużym (rocznym, dwuletnim) wyprzedzeniem. W konsekwencji cena może nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych. Cenę obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców[3], które obejmują sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z własnej produkcji w trzecich kwartałach lat 2011-2021.

Łączny wolumen energii w ofertach zawartych w trzecim kwartale 2021 r. wyniósł 4,87 TWh i był najniższy od dekady.

Rys. 2. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej w kontraktach OTC w trzecich kwartałach lat 2011 - 2021 r. [TWh]

Źródło: opracowanie URE na podstawie Tabeli.

***

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] Energia ta jest zwolniona z obowiązku publicznej sprzedaży poprzez giełdę na podstawie art. 49a ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) oraz na podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 z późn. zm.).

[2] Cena ta nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych z prawami majątkowymi.

Data publikacji : 14.10.2021
Data modyfikacji : 12.01.2022

Opcje strony

do góry