Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: transakcje w II kwartale 2021 r.

W II kwartale br. wolumen gazu ziemnego dostarczonego w wyniku transakcji zawartych na pozagiełdowym rynku hurtowym w naszym kraju[1] wyniósł 3,3 TWh (średnia cena ponad 86 zł/MWh). Natomiast wolumen gazu dostarczonego w tym czasie w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii wyniósł 30,8 TWh (średnia cena 87,54 zł/MWh). Dla miesięcy kwiecień-czerwiec to drugi najwyższy poziom w ciągu ostatnich czterech lat.

Rysunek 1. Wolumeny gazu dostarczane w drugich kwartałach lat 2017-2021 w wyniku transakcji OTC oraz giełdowych.

Źródło: URE

Rysunek 2. Średnia cena gazu dostarczanego w drugich kwartałach lat 2017-2021 w wyniku transakcji OTC oraz giełdowych.

Źródło: URE

W porównaniu do II kwartału 2020 r. ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy w II kwartale 2021 r. wzrosła o 12,5 proc. O 40 proc. spadły dostawy gazu wysokometanowego z UE, a dostawy gazu terminalem LNG wzrosły natomiast o 3,3 proc. Z kolei dostawy gazu spoza UE w tym okresie zwiększyły się o 23,7 proc. w porównaniu do roku 2020.

Na koniec II kwartału 2021 r. na 180 przedsiębiorstw posiadających w naszym kraju koncesję na obrót paliwami gazowymi, 88 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w tym obrocie.

Więcej informacji i danych na temat przesyłu i obrotu gazem ziemnym znajduje się w sekcji Hurtowy rynek gazu ziemnego – monitoring.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

 

[1] Sprzedaż realizowana w punkcie wirtualnym, transakcje typu OTC (over the counter), czyli bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku.

 

Data publikacji : 28.09.2021
Data modyfikacji : 05.10.2021

Opcje strony

do góry