Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W drugim kwartale 2021 roku średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 256 zł/MWh

Jest to najwyższa cena za drugi kwartał roku od 2015 r.

Wykres 1. Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w drugich kwartałach lat 2015-2021 wyrażona w zł/MWh.

***

  • Średnia ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym obejmuje sprzedaż energii (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej (tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych[1] oraz na giełdę energii). W wyliczaniu średniej nie uwzględnia się sprzedaży energii na rynek bilansujący (ze względu na jego techniczny charakter).
  • W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych, do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii.
  • Więcej danych dotyczących średnich cen oraz wskaźników obliczanych i publikowanych przez Prezesa URE znajduje się w dziale: Energia elektryczna /Ceny, wskaźniki
  • Informacje na temat średnich cen za pierwszy kwartał 2021 rok znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 54/2021.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

 

[1] W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych brana jest pod uwagę sprzedaż do spółek obrotu poza grupę kapitałową.

Data publikacji : 27.09.2021
Data modyfikacji : 05.10.2021

Opcje strony

do góry