Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozpoczyna konsultacje dotyczące rabatów, mnożników i współczynników sezonowych dla taryf przesyłowych gazu na 2023 r.

Konsultacje potrwają do 31 października br. i dotyczą sieci przesyłowych, których właścicielami są GAZ-SYSTEM oraz EuRoPol GAZ.

Konsultacje prowadzone na podstawie art. 28 Kodeksu taryfowego[1] dotyczą:

  • poziomu mnożników dla krótkoterminowych usług przesyłania paliw gazowych;
  • poziomu współczynników sezonowych dla krótkoterminowych usług przesyłania paliw gazowych i ich obliczeń;
  • poziomów rabatów określonych na punktach wejścia z terminalu LNG;
  • rabatów stosowanych w celu obliczenia cen bazowych standardowych produktów z zakresu zdolności przerywanej.

Wymienione wyżej rabaty, mnożniki i współczynniki będą wykorzystywane w rozliczeniach z użytkownikami gazowego systemu przesyłowego w 2023 r.

Uwagi, opinie oraz propozycje do konsultowanego dokumentu należy zgłaszać na przygotowanym formularzu przesyłając je na adres: konsultacje.nctar@ure.gov.pl do 31 października 2021 r.

Wszystkie zainteresowane podmioty zachęcamy do udziału w konsultacjach.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] Rozporządzenie Komisji 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 s. 29).

Data publikacji : 01.09.2021

Opcje strony

do góry