Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólny rynek energii: ACER wydała decyzje dotyczące metodologii alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych dla regionów Core i Baltic

Rozstrzygnięcia ACER mają wesprzeć integrację rynków mocy bilansującej poprzez ustanowienie zasad alokacji zdolności transgranicznej potrzebnej do ułatwienia zakupu mocy bilansującej na poziomie regionalnym.

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) wydała decyzje dotyczące metod wyznaczania zdolności przesyłowych energii elektrycznej na potrzeby wymiany mocy bilansującej lub współdzielenia rezerw dla dwóch regionów, do których należy Polska: Core i Baltic.

W ten sposób ustalono zasady udziału operatorów przesyłowych we wspólnym rynku energii. Dotyczą one zatem również polskiego operatora systemu przesyłowego, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

W kwietniu br. krajowe organy regulacyjne z trzech regionów wyznaczania zdolności przesyłowych zwróciły się do ACER z czterema wnioskami o zatwierdzenie odpowiednich metod alokacji rynkowej międzyobszarowych zdolności przesyłowych: dwa  wnioski dotyczyły regionu Core, a dwa kolejne regionów Hansa i Baltic. O tych wnioskach regulatorów pisaliśmy w aktualnościach URE . ACER dokonała przeglądu metod dla dwóch regionów, tj. Core i Baltic, dla których kilka dni temu wydała decyzje. Do dwóch pozostałych (z regionu Hansa i Core) Agencja się nie odniosła, ponieważ zostały wycofane przez wnioskodawców.

***

  • Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) jest unijną agencją z siedzibą w Lublanie. Została utworzona na mocy rozporządzenia 713/2009, które wchodzi w skład tzw. trzeciego pakietu energetycznego. ACER działa od marca 2011 roku. ACER posiada również uprawnienia do monitorowania rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności cen energii i gazu, dostępu do sieci, w tym dostępu do energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii.
  •  Polski regulator jest członkiem organizacji i aktywnie uczestniczy w  jej pracach. W marcu br. Prezes URE został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Regulatorów ACER (ACER Board of Regulators).
  • Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Operator jest odpowiedzialny za ruch sieciowy w systemie przesyłowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.
  • Region Hansa obejmuje połączenia pomiędzy pięcioma krajami: Polską, Danią, Niemcami, Holandią i Szwecją.
  • Region Core obejmuje 13 krajów: Polskę, Austrię, Belgię, Czechy, Chorwację, Francję, Niemcy, Węgry, Luksemburg, Holandię, Rumunię, Słowację, Słowenię.
  • Region bałtycki obejmuje 6 krajów: Polskę, Estonię, Finlandię, Łotwę, Litwę, Szwecję.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

Data publikacji : 24.08.2021
Data modyfikacji : 16.09.2021

Opcje strony

do góry