Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Cena gazu ziemnego sprowadzanego z krajów UE za drugi kwartał 2021 ponad trzy razy wyższa od ubiegłorocznej

W drugim kwartale 2021 r. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach UE wyniosła ponad 102 zł/MWh.

Była to najwyższa cena zakupu gazu z zagranicy w drugim kwartale od 2015 r., a także druga najwyższa z cen odnotowanych od 2015 r.

Rys. 1. Średnie ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w drugich kwartałach od 2015 r. do 2021 r. [zł/MWh]

***

  • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki cyklicznie przedstawia informacje[1] o średnich cenach zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
  • Średnie ceny zakupu gazu ziemnego w poprzednich kwartałach dostępne są w sekcji Ceny, wskaźniki na stronie URE.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] Na podstawie art. 49c ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.)

 

Data publikacji : 13.08.2021
Data modyfikacji : 13.08.2021

Opcje strony

do góry