Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wsparcie produkcji ciepła i energii elektrycznej: Prezes URE ogłasza aukcję na premię kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP)

Między 20 a 22 września br. odbędzie się druga w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW.

Tym razem maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną wynosi 36 TWh, a jej wartość to blisko 6,4 mld zł. Wielkości te uwzględniają obowiązującą od 3 lipca 2021 r. regulację, zgodnie z którą w aukcjach przeprowadzanych w danym roku Prezes URE uwzględnia ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji nie wykorzystaną w aukcjach w poprzednim roku kalendarzowym oraz wartość premii kogeneracyjnej wynikającą z tej energii.

Aukcja ACHP/2/2021 potrwa 3 dni robocze. Jej otwarcie nastąpi 20 września o godzinie 8:15, a zamknięcie 22 września o godzinie 16:15. Aukcja zostanie przeprowadzona w formie pisemnej, w postaci papierowej.

Oferty w trakcie sesji aukcji należy dostarczyć na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ACHP/2/2021”.

Ogłoszenie o aukcji dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE. Na stronie internetowej Urząd zamieścił również formularze ofert. URE przygotował również poradnik dla przedsiębiorców – jak prawidłowo wypełnić ofertę do aukcji CHP.

Każdy z inwestorów może w danej aukcji przedstawić więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.

Informacje o wynikach aukcji Prezes URE ogłosi w serwisie www.ure.gov.pl niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu. W wyniku rozstrzygnięcia pierwszej tegorocznej aukcji siedem jednostek kogeneracyjnych będzie mogło uzyskać wsparcie w łącznej wysokości ponad 451 mln zł (z możliwych do rozdysponowania 2 miliardów złotych). Oznacza to, że wytwórcy zagospodarowali niewiele ponad 22 proc. budżetu aukcji.

***

  • Na początku września br. odbędzie się również sesja naboru na premię kogeneracyjną indywidualną. Maksymalna wartość premii to blisko 4 mld zł.
  • Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.
  • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających jednocześnie energię elektryczną i ciepło, które przyznawane jest w czterech formach: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.
  • Nowy system zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.
  • W przypadku dodatkowych pytań podmioty zainteresowane udziałem w aukcji mogą przesyłać je drogą mailową na adres chp@ure.gov.pl lub skontaktować się z Urzędem telefonicznie pod numerami : +48 22 487 57 38; +48 22 487 54 89.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

Data publikacji : 02.08.2021

Opcje strony

do góry