Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: trwają konsultacje metody prognozowania ilości odbieranych przez użytkownika sieci

Do 11 sierpnia br. Polska Spółka Gazownictwa (PSG) – jako podmiot odpowiedzialny za prognozowanie - prowadzi konsultacje publiczne dotyczące „Metody prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci”.

Po zakończeniu konsultacji z użytkownikami systemu gazowego[1] dokument zostanie przedłożony do zatwierdzenia Prezesowi URE. Zatwierdzona Metoda prognozowania posłuży do przygotowania przez PSG prognoz, które następnie przekaże on operatorowi systemu przesyłowego (OSP). Operator z kolei przekazuje użytkownikom sieci otrzymane informacje o prognozach, wraz z innymi wymaganymi[2] informacjami, które użytkownicy wykorzystują do optymalizacji swojej pozycji bilansowej w całym obszarze bilansowania.

Uwagi i spostrzeżenia do Metody (Wersja 2) można zgłaszać na przygotowanych przez PSG wzorach dokumentów na adres bilansowanie@psgaz.pl.

***

  • Obowiązek opracowania, skonsultowania oraz przedłożenia Prezesowi URE do zatwierdzenia metody sporządzania prognoz dotyczących mierzonych rzadziej niż codziennie ilości paliw gazowych odbieranych przez użytkowników systemu gazowego nałożony jest na podmiot odpowiedzialny za prognozowanie, którym w Polce wyznaczona została - decyzją Prezesa URE z 2016 r.- Polska Spółka Gazownictwa.
  • Wymogi regulacyjne dotyczące wyznaczenia podmiotu odpowiedzialnego za prognozowanie oraz opracowania metody prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci wynikają z rozporządzenia Komisji (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych.
  • Podmiot odpowiedzialny za prognozowanie przekazuje operatorowi systemu przesyłowemu informacje dotyczące prognozowanych ilości odbieranych przez użytkownika sieci. Operator systemu przesyłowego przekazuje z kolei użytkownikom sieci otrzymane informacje o prognozach, wraz z innymi wymaganymi ww. rozporządzeniem informacjami, które użytkownicy wykorzystują do optymalizacji swojej pozycji bilansowej w całym obszarze bilansowania. Tym samym mają oni możliwość minimalizowania ryzyka pozostawania niezbilansowanym i ponoszenia opłat za niezbilansowanie.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1] Zgodnie z nowymi wymogami (art. 9cb) wprowadzonymi zmienioną w maju br. ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 i 868).

[2] Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych.

Data publikacji : 28.07.2021

Opcje strony

do góry