Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: do 30 sierpnia OGP GAZ-SYSTEM prowadzi badanie zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM rozpoczął trzecie niewiążące badanie zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową pomiędzy polskim i sąsiadującymi z naszym krajem systemami przesyłowymi[1]. Procedura incremental przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Do 30 sierpnia 2021 r. zainteresowani użytkownicy sieci proszeni są o złożenie za pośrednictwem Platformy GSA, niewiążących zgłoszeń zapotrzebowania na zdolność przyrostową.

Na podstawie otrzymanych w ramach tej procedury zgłoszeń GAZ-SYSTEM i operatorzy sąsiadujących z Polską systemów przesyłowych opracują wspólne sprawozdania z oceny zapotrzebowania rynku dla wszystkich punktów połączeń międzysystemowych. Oszacują w ten sposób potencjalne zapotrzebowanie na zdolność przyrostową w ramach danego systemu wejścia-wyjścia i wskażą czy należy zainicjować projekt zdolności przyrostowej.

Zgodnie z kodeksem sieci CAM NC[2], sprawozdania z oceny zapotrzebowania rynku zostaną opublikowane do 25 października 2021 r. na stronach internetowych operatorów systemów przesyłowych.

Pytania dotyczące niniejszego badania należy kierować na adres: incremental@gaz-system.pl.

***

„Zdolność przyrostowa”, która może powstać w wyniku realizacji procedury incremental oznacza:

  • zwiększenie przepustowości technicznej w istniejących punktach połączeń międzysystemowych;
  • utworzenie nowego punktu połączenia międzysystemowego lub nowych punktów połączeń międzysystemowych;
  • udostępnienie fizycznych rewersów na połączeniach międzysystemowych, które nie były wcześniej oferowane.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] Polska (KSP) – Słowacja, Polska (KSP) – Litwa, Polska (KSP) – Czechy, Polska (KSP) – Niemcy (THE), Polska (SGT) – Niemcy (THE), Polska (KSP) – SGT, SGT - Polska (KSP), Polska – Ukraina.

[2] Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 984/2013 stanowi nowelizację dotychczas obowiązującego kodeksu sieci CAM NC (Capacity Allocation Mechanisms Network Code).

Data publikacji : 21.07.2021

Opcje strony

do góry