Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Elektromobilność: coraz więcej miast posiada operatorów ogólnodostępnej stacji ładowania

W kolejnych trzech miastach dostępne będą usługi wyznaczanych przez Prezes URE operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania.

Gdańsk, Włocławek i Sosnowiec dołączyły do grona 13 miast, o których pisaliśmy w maju. Prezes URE wyznaczył[1] ENERGA-OBRÓT do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawcy usług ładowania w Gdańsku i Włocławku, natomiast Tauron Sprzedaż do pełnienia tych funkcji w Sosnowcu.

Rys. 1. Miasta, w których działają operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawcy usług ładowania, wyznaczeni przez Prezesa URE (stan na 30 kwietnia 2021).

Aktualny wykaz operatorów znajduje się na stronie internetowej URE.

Wyznaczenie operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawców tych usług oznacza, że Polska sukcesywnie rozbudowuje infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych i tankowania CNG/LNG, co przełoży się na rozwój elektromobilności i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z transportu, o które zabiega Europa.

***

  • Prezes URE w drodze decyzji wyznacza do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, które dokonuje sprzedaży energii elektrycznej do największej liczby odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na terenie gminy, w której ma pełnić funkcję operatora ogólnodostępnej stacji ładowania.
  • Operator ogólnodostępnej stacji ładowania to podmiot odpowiedzialny za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnej stacji ładowania. Operator ogólnodostępnej stacji ładowania zapewnia, aby w ogólnodostępnej stacji ładowania prowadził działalność co najmniej jeden dostawca usługi ładowania.
  • Dostawca usługi ładowania świadczy usługę ładowania obejmującą ładowanie oraz zapewnienie możliwości korzystania z infrastruktury stacji ładowania, zawiera ze sprzedawcą energii elektrycznej umowę sprzedaży energii, udostępnia - na swojej stronie internetowej - informacje o cenie usługi ładowania i warunkach jej świadczenia.
  • Operator ogólnodostępnej stacji ładowania może wykonywać zadania dostawcy usługi ładowania.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, z późn. zm.).

Data publikacji : 08.06.2021
Data modyfikacji : 17.06.2021

Opcje strony

do góry