Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ułatwienia dla uczestników hurtowego rynku energii w raportowaniu transakcji

ACER opublikowała zaktualizowane wytyczne dotyczące obszaru REMIT

Agencja Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) na swojej stronie internetowej opublikowała trzy zaktualizowane dokumenty dotyczące obszaru REMIT. Nie stanowią one wiążącej prawnie interpretacji przepisów, jednak warto się z nimi zapoznać. Zaktualizowane dokumenty to:

  • Annex II of the Transaction Reporting User Manual (TRUM) - opisano w nim kilka dodatkowych przykładów zgłaszania transakcji, w tym zleceń zawarcia transakcji. Nowa publikacja ma na celu zapewnić spójność z TRUM (tekst główny, wersja 4.0 opublikowana w czerwcu 2020 r.) oraz odzwierciedlać ewolucję struktury rynku, poprzez dodanie nowych przykładów, m.in. z zakresu market coupling.
  • Annex VII of the Manual of Procedures (MoP) on data Reporting - zawiera opisy nowych pól danych zawartych w nowych formatach elektronicznych do zgłaszania informacji wewnętrznych. Zmiany odzwierciedlają wyniki konsultacji publicznych ACER w sprawie rewizji formatów elektronicznych.
  • Frequently Asked Questions (FAQs) - w tym: 12th edition of the FAQs on REMIT transaction reporting oraz 7th edition of the FAQs on REMIT fundamental data and inside information, które zawierają odpowiedzi ACER na nowe i często zadawane pytania tak, aby lepiej odzwierciedlić ciągłą ewolucję rynków UE i ułatwić raportowanie danych.

***

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
r
zecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

Data publikacji : 26.05.2021

Opcje strony

do góry