Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Offshore: Prezes URE opublikował plany łańcucha dostaw dla morskich farm wiatrowych

Jak dotąd Prezes URE wydał pięć decyzji w sprawie przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wyprodukowanej w morskich farmach wiatrowych i dla tych projektów dostępne są już przygotowane przez wytwórców plany łańcucha dostaw.

Polski ustawodawca zobowiązał wytwórców energii z wiatru na morzu, ubiegających się o uzyskanie prawa do pokrycia ujemnego salda, do opracowania planu łańcucha dostaw materiałów i usług[1]. Celem tych regulacji jest wspieranie wymiany informacji pomiędzy podmiotami planującymi inwestycje w morskie farmy wiatrowe a przedsiębiorcami, którzy mogliby świadczyć usługi i dostawy na ich rzecz. Takie zachęty mają przyczynić się do realizacji inwestycji w sposób efektywny, zarówno ekonomicznie, jak i organizacyjnie, a także skutkować tworzeniem miejsc pracy na lokalnych rynkach oraz przyspieszyć transfer umiejętności i technologii.

Przygotowywanie oraz upublicznianie planów ma na celu stymulowanie rozwoju krajowego sektora usług związanych z morską energetyką wiatrową oraz zapewnienie transparentności procesów inwestycyjnych.

W specjalnie dedykowanej zakładce na stronie Urzędu publikowane są plany łańcucha dostaw materiałów i usług przedstawione przez wytwórców (z zachowaniem tajemnicy przedsiębiorstw). Jak dotąd upublicznione zostały plany pięciu projektów:

Plan łańcucha dostaw opisuje podejście inwestorów do przygotowania dostaw komponentów planowanej inwestycji i usług niezbędnych do jej realizacji i obsługi. Głównym celem planów jest stworzenie łańcucha dostaw zapewniającego terminową i bezpieczną realizację projektów po cenach gwarantujących dodatni wynik finansowy inwestycji, przy jednoczesnym uniknięciu nadmiernych, nieuzasadnionych kosztów dla odbiorców energii.

Do publikacji planów Prezes URE został zobligowany ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych[2].

***

  • Do końca marca br. inwestorzy mogli wnioskować do Prezesa URE o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (MFW).
  • Zgodnie z ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, w pierwszej fazie systemu wsparcie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa URE i może ono objąć morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 5,9 GW. Jak informowaliśmy w lutym br., w kolejnych latach wsparcie będzie miało formułę konkurencyjnych aukcji, które są znanym już mechanizmem wspierania pozostałych technologii wytwarzania energii w zielonych źródłach.
  • Na początku kwietnia br. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał trzy pierwsze decyzje w sprawie przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, w tzw. I fazie wsparcia dla trzech projektów i następujących mocy:

- Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 Sp. z o.o. - moc zainstalowana elektryczna MFW 1498 MW, 
- Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o. - moc zainstalowana elektryczna MFW 1045 MW,
- Baltic Trade and Invest  Sp. z o.o. - moc zainstalowana elektryczna MFW 350 M

- MFW Bałtyk II Sp. z o.o. – o mocy zainstalowanej elektrycznej MFW – 720 MW,
MFW Bałtyk III Sp. z o.o.
o mocy zainstalowanej elektrycznej MFW – 720 MW.

Nadal rozpatrywane są wnioski złożone przez pozostałych wytwórców.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] Art. 42 ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

[2] Dz.U. z 3 lutego 2021 r. poz. 234.

Data publikacji : 14.05.2021

Opcje strony

do góry