Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Cyberbezpieczeństwo transgranicznych przepływów energii elektrycznej w Europie

ACER konsultuje projekt ramowych wytycznych

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) rozpoczęła konsultacje społeczne projektu ramowych wytycznych sektorowych przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa transgranicznych przepływów energii elektrycznej.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii zainteresowanych stron na temat dokumentu, przed jego przedłożeniem Komisji Europejskiej.

W europejskim sektorze energetycznym zachodzą istotne zmiany  w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, co nie może się odbywać bez zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i konkurencyjności. W ramach transformacji energetycznej i związanej z nią decentralizacji wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, postęp technologiczny, łączenie sektorów i cyfryzacja przekształcają europejską sieć energetyczną w "inteligentną sieć". Podobnie jak w innych sektorach, niesie to ze sobą nowe zagrożenia, ponieważ cyfryzacja w coraz większym stopniu naraża system energetyczny na cyberataki i incydenty, które mogą zagrażać bezpieczeństwu dostaw energii.

Przygotowane przez Agencję wytyczne mają na celu wypracowanie rozwiązań dla zidentyfikowanych wcześniej zagrożeń, które mają służyć zapewnieniu cyberbezpieczeństwa. Dzięki nim zostaną określone jasne i obiektywne zasady opracowywania kodeksu sieci dotyczącego cyberbezpieczeństwa, którego celem jest określenie zasad mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa systemów elektroenergetycznych w całej Europie.

URE zachęca do udziału w konsultacjach społecznych, które potrwają do 29 czerwca 2021 roku.

Dodatkowo, jeszcze w maju br., ACER zorganizuje warsztaty, podczas których przedstawi i wyjaśni szczegóły proponowanych wytycznych. Więcej informacji zostanie opublikowanych na stronie internetowej ACER.

***

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

Data publikacji : 13.05.2021

Opcje strony

do góry