Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Offshore: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozpatrzył kolejne dwa wnioski w ramach tzw. I fazy wsparcia

Jak dotąd wydano już 5 decyzji w sprawie przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (MFW).

Wczoraj Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał kolejne dwie decyzje w sprawie przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Najnowsze decyzje zostały wydane dla dwóch projektów:

  • MFW Bałtyk II Sp. z o.o. – o mocy zainstalowanej elektrycznej MFW – 720 MW,
  • MFW Bałtyk III Sp. z o.o. – o mocy zainstalowanej elektrycznej MFW – 720 MW.

W pierwszej fazie systemu wsparcie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa URE[1] i może ono objąć morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 5,9 GW. Warunkiem koniecznym dla uzyskania wsparcia będzie w dalszej kolejności potwierdzenie przez Komisję Europejską zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej przyznanej wytwórcy na dany projekt offshore.

Jak dotąd Prezes URE wydał decyzje dla pięciu projektów offshore (o pierwszych trzech informowaliśmy na początku kwietnia) i nadal rozpatruje wnioski wytwórców, które zostały złożone w terminie, tj. do końca marca br.

***

W kolejnych latach wsparcie będzie miało formułę konkurencyjnych aukcji, które są znanym już mechanizmem wspierania pozostałych technologii wytwarzania energii w zielonych źródłach.

Różnice pomiędzy obiema fazami związane są jedynie ze sposobem wyłonienia projektów, którym przysługiwać będzie prawo do pokrycia ujemnego salda. Pozostałe rozwiązania umożliwiające realizację projektów, a dotyczące zagadnień techniczno-ekonomicznych inwestycji, są w obu przypadkach tożsame.

Zgodnie z ustawą Prezes URE publikuje (z zachowaniem tajemnicy przedsiębiorstw) plany łańcucha dostaw materiałów i usług przedstawione przez wytwórców. Celem takiego działania jest stymulowanie rozwoju krajowego sektora usług związanych z morską energetyką wiatrową oraz zapewnienie transparentności procesów inwestycyjnych.

 

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Głośniewska           
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1] Zgodnie z ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 3 lutego 2021 r. poz. 234).

Data publikacji : 05.05.2021
Data modyfikacji : 05.05.2021

Opcje strony

do góry