Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9432,Rynek-gazu-Prezes-URE-zatwierdzil-trzy-projekty-przepustowosci-przyrostowej-dla-.html
26.05.2024, 13:51

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: Prezes URE zatwierdził trzy projekty przepustowości przyrostowej dla połączeń międzysystemowych Polska-Niemcy oraz Polska-Czechy

Prezes URE rozpatrzył wnioski Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System i 29 kwietnia 2021 r. zatwierdził propozycje projektów przepustowości przyrostowych dla dwu połączeń międzysystemowych Polska-Niemcy (Krajowy System Przesyłowy - Trading Hub Europe i System Gazociągów Tranzytowych – Trading Hub Europe) oraz połączenia Polska-Czechy.

Powiązane poziomy ofert[1] będą dostępne w ramach aukcji zdolności rocznej na okres 15 lat i zostaną udostępnione dla rynku od roku gazowego[2]:

  • 2026/2027: dla połączenia Polska (system przesyłowy gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) – Niemcy (Trading Hub Europe ,THE)[3] w interkonektorze IP GCP[4]; w wysokości 493 499 kWh/h/y;
  • 2027/2028: dla połączenia polskiego odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia z Niemcami (Trading Hub Europe, THE) w internkonektorze Mallnow; w wysokości 22 262 400 kWh/h/y;
  • 2028/2029: dla granicy pomiędzy obszarami rynkowymi Polska-Czechy w Cieszynie w wysokości 1 143 000 kWh/h/y.

Zatwierdzenie ww. projektów przepustowości poprzedził proces konsultacji. Wszystkie decyzje znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce dedykowanej europejskiemu rynkowi gazu.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

 

[1] „Poziom oferty” zgodnie z art. 3 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 984/2013 oznacza sumę dostępnej zdolności oraz odpowiedniego poziomu zdolności przyrostowej oferowanych w odniesieniu do każdego z rocznych standardowych produktów z zakresu zdolności w punkcie połączenia międzysystemowego.

[2] Okres od godziny 6:00 1 października danego roku do godziny 6:00 1 października roku następnego. Definicja znajduję się w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej SGT Gaz – System.

[3] Istotne elementy propozycji projektu, określone w art. 28 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/459, zostały ustalone w koordynacji z Bundesnetzagentur.

[4] IP GCP – Punkt połączenia międzysystemowego o nazwie “Grid Connection Piont”.

Data publikacji : 30.04.2021
Data modyfikacji : 30.04.2021

Opcje strony