Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE przypomina przedsiębiorcom działającym na rynku gazu: 15 maja upływa termin realizacji obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o zapasach

Jeszcze przez miesiąc, czyli do 15 maja br., przedsiębiorcy działający na rynku obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego mają czas na złożenie Prezesowi URE oraz Ministrowi Klimatu i Środowiska informacji o działaniach podjętych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku w celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub przywozu gazu ziemnego oraz realizacji obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.

Obowiązek sprawozdawczy wynikający z ustawy o zapasach[1] dotyczy:

  • podmiotów posiadających koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą (niezależnie od faktu podlegania pod obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych bądź od faktycznej realizacji przywozu gazu ziemnego do Polski) oraz
  • podmiotów sprowadzających gaz na własne potrzeby.

15 maja jest terminem ostatecznym, co oznacza, że Prezes URE nie może przedłużyć tego terminu, a za jego przekroczenie grozi przedsiębiorcom kara finansowa.

***

Informacje należy przekazywać pocztą na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Rynku Paliw Gazowych
Al. Jerozolimskie 181
02–222 Warszawa
oraz pocztą elektroniczną na adres: drg@ure.gov.pl lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP: /URE/SkrytkaESP.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1]Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. 2020 poz. 411 oraz z 2021 r. poz. 255).

 

Data publikacji : 15.04.2021
Data modyfikacji : 15.04.2021

Opcje strony

do góry