Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia cena energii elektrycznej na rynku pozagiełdowym w pierwszym kwartale 2021

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych[1] (tzw. kontrakty OTC - over the counter - czyli zawierane na rynku pozagiełdowym) w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosła 237,27 zł/MWh[2] i była najwyższą biorąc pod uwagę ceny w pierwszych kwartałach ostatnich 10 lat.

Rys. 1. Średnia kwartalna cena energii elektrycznej niepodlegającej obowiązkowi publicznej sprzedaży za pierwsze kwartały
od 2011 do 2021 r. [zł/MWh]

Źródło: opracowanie własne URE na podstawie Tabeli.

Istotny wpływ na poziom tej ceny miały kontrakty zawierane z dużym (rocznym, dwuletnim) wyprzedzeniem. W konsekwencji cena może nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych. Cenę obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców[3] i obejmujących sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z własnej produkcji w pierwszych kwartałach lat 2011-2021. Łączny wolumen w I kwartale 2021 r. wyniósł 7,73 TWh i był najniższy  biorąc pod uwagę poprzednie lata.

Rys. 2. Łączny wolumen średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej niepodlegającej obowiązkowi publicznej sprzedaży
za pierwsze kwartały od 2011 do 2021 r. [TWh]

Źródło: opracowanie własne URE na podstawie Tabeli.

***

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 


[1] Energia ta jest zwolniona z obowiązku publicznej sprzedaży poprzez giełdę na podstawie art. 49a ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) oraz na podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 z późn. zm.).

[2] Cena ta nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych z prawami majątkowymi.

Data publikacji : 14.04.2021
Data modyfikacji : 14.04.2021

Opcje strony

do góry