Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Energia elektryczna: ACER rozpoczęła konsultacje metodologii alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych

12 kwietnia br. w 19 państwach członkowskich UE, w tym w Polsce, ACER rozpoczęła konsultacje w sprawie metodologii alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych energii elektrycznej na potrzeby wymiany mocy bilansującej. Konsultacje potrwają do 2 maja 2021 r.

Krajowe organy regulacyjne z regionów wyznaczenia zdolności przesyłowych Hansa, Core i Baltic zwróciły się do Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) o podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia metody alokacji rynkowej międzyobszarowych zdolności przesyłowych do celów wymiany mocy bilansującej lub współdzielenia rezerw.

  • Region Hansa obejmuje połączenia pomiędzy pięcioma krajami: Polską, Danią, Niemcami, Holandią i Szwecją.
  • Region Core obejmuje 13 krajów: Polskę, Austrię, Belgię, Czechy, Chorwację, Francję, Niemcy, Węgry, Luksemburg, Holandię, Rumunię, Słowację, Słowenię.
  • Region bałtycki obejmuje 6 krajów: Polskę, Estonię, Finlandię, Łotwę, Litwę, Szwecję.

Ponadto organy regulacyjne zwróciły się do ACER o podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia metody alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych opracowanej przez Operatorów Systemów Przesyłowych regionu Core w oparciu o analizę efektywności ekonomicznej.

Metodologie te mają zapewnić efektywną, przejrzystą i niedyskryminacyjną alokację zdolności na potrzeby wymiany mocy bilansującej lub współdzielenia rezerw.

Metodologia procesu alokacji rynkowej międzyobszarowych zdolności przesyłowych do celów wymiany mocy bilansującej lub współdzielenia rezerw będzie wykorzystywana do wymiany mocy bilansującej lub współdzielenia rezerw przy kontraktowaniu nie dłuższym niż jeden dzień i w przypadku, gdy kontraktowanie odbywa się nie wcześniej niż tydzień przed zapewnieniem mocy bilansującej.

Metoda alokacji rynkowej międzyobszarowych zdolności przesyłowych będzie wykorzystywana do wymiany mocy bilansującej lub współdzielenia rezerw przy kontraktowaniu dłuższym niż jeden dzień i w przypadku gdy kontraktowanie odbywa się wcześniej niż tydzień przed zapewnieniem mocy bilansującej.

Po zakończeniu konsultacji decyzje zostaną podjęte osobno dla każdego regionu wyznaczania zdolności przesyłowych w terminach:

  • do 27 lipca 2021 (Hansa CCR)
  • do 22 sierpnia 2021 (Core CCR)
  • do 26 sierpnia 2021 (Baltic CCR)

Decyzje ACER mają wesprzeć integrację rynków mocy bilansującej poprzez ustanowienie zasad alokacji zdolności transgranicznej potrzebnej do ułatwienia zakupu mocy bilansującej na poziomie regionalnym.

***

  •  Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) jest unijną agencją z siedzibą w Lublanie. Została utworzona na mocy rozporządzenia 713/2009, które wchodzi w skład tzw. trzeciego pakietu energetycznego. ACER działa od marca 2011 roku.
  • Współpraca organów regulacyjnych realizowana jest głównie za pośrednictwem Rady Regulatorów ACER oraz w ramach grup roboczych i zespołów zadaniowych, które wspierają Agencję w pracach na rzecz utworzenia wewnętrznego rynku energii. Działania Agencji ukierunkowane są przede wszystkim na integrację rynków krajowych w jeden wspólny unijny rynek energii. Celem jest koordynacja i wspieranie współpracy krajowych organów regulacyjnych.
  • ACER posiada również uprawnienia do monitorowania rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności cen energii i gazu, dostępu do sieci, w tym dostępu do energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii.
  • Od marca br. Prezes URE jest Wiceprzewodniczącym Rady Regulatorów ACER, a zaangażowanie w prace Agencji jest stałym elementem międzynarodowej aktywności Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 601 252 655

Data publikacji: 13.04.2021

Opcje strony

do góry