Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: nowe przepisy poszerzają zakres danych przedstawianych przez przedsiębiorców w planach wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego

10 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego[1]. Nowe regulacje zwiększają zakres danych ujmowanych w przedstawianych Prezesowi URE planach wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego oraz zakres danych potrzebnych do ich sporządzenia.

Mając na uwadze większy niż w latach poprzednich zakres danych niezbędnych do sporządzenia planów, zarówno operatorzy, jak i odbiorcy gazu ziemnego w 2021 roku powinni wcześniej niż zwykle przystąpić do ich sporządzania.

Nowe rozporządzenie zastąpi przepisy z 2007 r. i  wprowadza zmiany dotyczące w szczególności:

  1. określenia katalogu podmiotów chronionych (§ 4);
  2. rozszerzenia grupy odbiorców objętych ograniczeniami;
  3. wprowadzenia 12 stopni zasilania (w miejsce dotychczasowych 10), przy czym:
    1. 11. stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej i dobowej wartości poboru przez odbiorców gazu ziemnego z wyjątkiem odbiorców chronionych,
    2. 12. stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej i dobowej wartości poboru przez wszystkich odbiorców gazu ziemnego, w tym również niektórych rodzajów odbiorców chronionych;
  4. określenia sposobu ustalania wielkości poboru w 10. stopniu zasilania dla odbiorcy, który nie dopełnił obowiązku przekazania informacji o wielkości poboru niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa osób ani uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych;
  5. doprecyzowania sposobu ogłaszania obowiązujących stopni zasilania, w szczególności poprzez wprowadzenie obowiązku ich podawania do wiadomości publicznej z dziesięciogodzinnym wyprzedzeniem, w celu umożliwienia odbiorcom dostosowania działania ich instalacji gazowych do zmniejszonego poboru gazu.

Nowe przepisy dotyczą planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, których termin przedłożenia do zatwierdzenia Prezesowi URE upływa 15 listopada 2021 r.

Dodatkowe informacje na temat opracowywania przez operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatora systemu przesyłowego gazowego planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, zostaną opublikowane na stronie Urzędu Regulacji Energetyki do końca czerwca 2021 r.

 

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 601 252 655

 

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz.U. poz. 549) uchyla dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

Data publikacji : 09.04.2021

Opcje strony

do góry