Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Offshore: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozpatrzył pierwsze wnioski w ramach tzw. I fazy wsparcia

Do końca marca br. inwestorzy mogli wnioskować do Prezesa URE o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (MFW). Dziś Prezes URE wydał trzy pierwsze decyzje w tej sprawie.

Zgodnie z ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych[1], w pierwszej fazie systemu wsparcie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa URE i może ono objąć morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 5,9 GW. Jak informowaliśmy w lutym br., w kolejnych latach wsparcie będzie miało formułę konkurencyjnych aukcji, które są znanym już mechanizmem wspierania pozostałych technologii wytwarzania energii w zielonych źródłach.

- To bardzo ważne decyzje dla inwestorów i całego rynku. Dobra współpraca z przedsiębiorcami przyczyniła się do szybkiego rozpatrzenia wniosków i wydania decyzji w tak krótkim terminie – mówi Rafał Gawin, Prezes URE. - Morskie farmy wiatrowe są jedyną wielkoskalową, a przy tym zeroemisyjną technologią wykorzystującą odnawialne źródła energii, która ma potencjał w znaczącym stopniu przyczynić się do ograniczenia ryzyka wystąpienia niedoborów mocy - dodaje.

Dzisiejsze decyzje zostały wydane dla trzech projektów i następujących mocy:

  • Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 Sp. z o.o. - moc zainstalowana elektryczna MFW 1498 MW,  
  • Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o. - moc zainstalowana elektryczna MFW 1045 MW, 
  • Baltic Trade and Invest  Sp. z o.o. - moc zainstalowana elektryczna MFW 350 MW.

Są to rozstrzygnięcia podjęte w ramach tzw. pierwszej fazy systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w MFW, natomiast warunkiem koniecznym dla jego uzyskania będzie w dalszej kolejności potwierdzenie przez Komisję Europejską zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej przyznanej wytwórcy na dany projekt offshore.

Nadal rozpatrywane są wnioski złożone przez kolejnych wytwórców. 

***

Ustawa przewiduje także, że Prezes URE będzie publikował (z zachowaniem tajemnicy przedsiębiorstw) plany łańcucha dostaw materiałów i usług przedstawione przez wytwórców. Celem takiego działania jest stymulowanie rozwoju krajowego sektora usług związanych z morską energetyką wiatrową oraz zapewnienie transparentności procesów inwestycyjnych.

 

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Głośniewska           
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1] Dz.U. z 3 lutego 2021 r. poz. 234.

Data publikacji : 07.04.2021

Opcje strony

do góry