Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa data na zgłaszanie wierzytelności przez klientów upadłej spółki E2 Energia

Termin upływa 19 kwietnia.

Do 19 kwietnia 2021, a nie do 6 kwietnia, klienci E2 Energia, którzy między 5 czerwca 2020 r. a 17 lutego 2021 r. uregulowali na rzecz tej firmy jakiekolwiek należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub gazu za okres, w którym spółka takich usług nie świadczyła (tj. po 5 czerwca 2020 r), zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego[1] mogą dochodzić swoich roszczeń zgłaszając wierzytelności do Syndyka.

Jak informowaliśmy, 5 czerwca 2020 r. Spółka E2 Energia zaprzestała sprzedaży energii elektrycznej i gazu. W chwili zaprzestania sprzedaży spółka miała ponad 22 tysiące odbiorców prądu i około pół tysiąca odbiorców gazu.

17 lutego 2021 r. ogłoszona została upadłość E2 Energia[2]. Jednocześnie Sąd wyznaczył syndyka (pana Pawła Lewandowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 735). Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości E2 Energia zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 19 marca 2021 r. nr 54 (6199) poz. 19021 (str. 23). I od daty 19 marca br. biegnie czas 30 dni na zgłaszanie wierzytelności.

Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 239-240 prawa upadłościowego, należy dokonać na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, do syndyka na adres:

Kancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego Paweł Lewandowski
ul. Ciechocińska 26
02-924 Warszawa

w terminie do 19 kwietnia 2021 r.

Postępowanie upadłościowe będzie się toczyło pod sygnaturą: XVIII GUp 18/21.

Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności (do pobrania).

 

Warto wiedzieć:


[1] Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535).

[2] Monitor Sądowym i Gospodarczy z dnia 4 marca 2021 r. nr 43 (6188) poz. 103813 (s. 244); https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

Data publikacji : 06.04.2021
Data modyfikacji : 16.01.2023

Opcje strony

do góry