Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9378,Rynek-ciepla-w-2020-roku-srednia-cena-sprzedazy-ciepla-wytwarzanego-z-paliwa-weg.html
25.05.2024, 10:28

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek ciepła: w 2020 roku średnia cena sprzedaży ciepła wytwarzanego z paliwa węglowego była najwyższa od 11 lat

Najdroższe jest ciepło z jednostek opalanych olejem opałowym, najtańsze – z odnawialnych źródeł energii.

W 2020 r. średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych należących do koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych, wyniosły:

  1. w jednostkach opalanych paliwami węglowymi - 50,38 zł/GJ,
  2. w jednostkach opalanych olejem opałowym - 113,30 zł/GJ,
  3. w jednostkach opalanych paliwami gazowymi - 72,43 zł/GJ,
  4. w jednostkach stanowiących odnawialne źródła energii - 46,46 zł/GJ.

Wykres 1. Średnie ceny sprzedaży ciepła w 2020 r. w jednostkach wytwórczych w podziale ze względu na rodzaj źródła [w zł netto/GJ].

Średnia cena sprzedaży ciepła z jednostek wytwórczych opalanych węglem była w 2020 r. najwyższa od 2009 roku, opalnych olejem opałowych i gazem - najwyższa od 2016 r., a z odnawialnych źródeł energii - najwyższa od 2015 r.

Wykres 2. Średnie ceny sprzedaży ciepła w jednostkach wytwórczych w podziale na rodzaj źródła w latach 2009-2020 [w zł netto/GJ]​​

***

Średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych[1] należących do koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych publikowane są na stronie internetowej URE w zakładce Ciepło, ceny, wskaźniki.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] Nie obejmuje jednostek wytwarzających ciepło w kogeneracji.

Data publikacji : 01.04.2021

Opcje strony